Louis Vuitton

Louis Vuitton is typisch Parijs. Het is geen gewoon product. Met heeft te maken met elite en gewoon. Hierarchie. Zich beter voelen dan gewoon. De realiteit verdraaiden. Dingen anders doen uitschijnen dan ze werkelijk zijn.

AXA

Ook dit is Parijs. Een heel grote verzekeringsmaatschappij. Die kunnen veel onzin verkopen. Je moet het maar verkocht krijgen. En ze zijn ook goed met alles wat met overheid te maken heeft. Pensioenen van werknemers. dat heeft AXA allemaal geregeld.

L'Oreal

Dit is de grote eigenaar.

Sartre

Humanisme existentialisme

Air France

De Franse staat doet aan concurrentievervalsing. De piloten van Air France worden ingeschreven als artiesten voor de sociale zekerheid, zodat er minder sociale bijdragen moeten worden betaald.

Dior

Dit was een imperium van finesse. maar het was failliet. Arnault heeft het overgenomen en geherlanceerd, met steun van de Franse Staat. Dat is normaal. Zo worden zaken gedaan in Frankrijk.

De juiste prijs

Dat is een zeer katholieke gedachte. Tarieven voor dienstverlening die door reglementen worden vastgesteld. Het notariaat, de gezondheidszorg zijn daar voorbeelden van. 

Kwaad worden

Dit is een manier van omgaan met mensen. Op deze manier stelt men zich boven de ander. Men gaat geen dialoog aan. Men sluit de dialoog af als men kwaad wordt. De reden om kwaad te worden is dat de ander iets eist of vraagt wat diegene die kwaad wordt niet wenst toe te staan. Men gaat daarover geen dialoog aan. Men sluit de zaak gewoon af door kwaad te worden en zo te laten zien wie de baas is. Men kan wel alleen maar kwaad worden als met de baas is over de ander. Men vraagt geen begrip van de ondergeschikte. Men vraagt zijn akkoord niet. Men onderdrukt hem. Het gevolg is dat men de onderdrukte niet meer mee heeft en dat hij niet meer trouw zal zijn aan zijn baas. Als je Il principe van Machiavelli mag geloven zijn bestaat trouwheid toch niet in het echt. Als je Ernst van Hannover mag geloven was hij de leider van zijn trouw volk.Trouw zijn betekent dat iemand is te goeder trouw is. Men is dan te vertrouwen. Men heeft dan een moraal in de zin van dat men niets doet tegenover de persoon die men trouw is, dat echt slecht is.

Ongemerkt straffen

Mensen die niet gehoorzamen aan hun baas, zullen door hem ongemerkt gestraft worden. Hij discrimineert ze. Belangrijk is dat het niet openlijk is, want dan zou er dialoog over ontstaan in de vorm van protest. Door het verdoken karakter, is men laf en heeft men totaal geen moraal meer. Men is in niets meer te vertrouwen. De baas is totaal niet te goeder trouw zijn. Het is de situatie ongemerkt in zijn voordeel draaien. Men maakt misbruik van het basisvertrouwen dat alle mensen hebben in systemen en gewoonten. Het gebrek aan moraal is vooral dat men als criterium heeft dat het ongemerkt kan gebeuren, en, daarbij heeft men totaal gen aandacht voor de gevolgen die het gedrag heeft. Als die gevolgen heel desastreus zijn, dan kan dat de baas geen fluit schelen. Dat komt over als een totaal gebrek aan moraal van zijn kant. En als de desastreuze gevolgen dan toch aan het licht zouden komen, zal de baas de realiteit anders voorstellen om de gevolgen zo te minimaliseren.

Niet te vertrouwen

Dit is de essentie van het systeem op Franse wijze. Het is een samenleving zoals ze onder het Ancien Regime in Frankrijk is gecreëerd. Het enige wat ze hebben om zonder oorlog met elkaar om te gaan zijn goede manieren en hiërarchie. Goede trouw bestaat niet in het land. Die mentaliteit is met de jaren verdwenen. In de plaats is een systeem gekomen van rechten hebben door beter te zijn dan de ander zodat hij iets voor je moet doen, en een systeem van goede manieren die alle conflicten op een rationale wijze een plaats geven. De schijn dat alles goed gaat wordt hoog gehouden met goede manieren, maar de dialoog over wat er echt aan de hand is is dood.

Goede manieren

De manier waarop is veel belangrijker dan de inhoud.

Mensen uitnodigen

Als je verhuurt aan Franse of Italiaanse studeren, en blijkt dat die veel mee feestjes houden waarop veel volk wordt uitgenodigd dan studenten uit het noorden van Europa.

De Feiten verdraaien

President Kagama zei naar aanleiding van de genocide op de Tutsi's in Ruwanda dat een machtig land (Frankrijk) de feiten niet kan verdraaien, ook al denken ze dat te kunnen, want de feiten zijn koppig. Het is typisch. De feiten anders voorstellen is een van de manieren van zich te gedragen op zijn Frans.
Parijs, Frankrijk
Paris

2747.com - Up