1860

Go out 1842 1860 1862

Lincoln wordt President van de Verenigde Staten

Multatuli publiceert Max Havelaar

Deze eeuw